Showing: 1 - 6 of 6 RESULTS

Het wonder van Titus Brandsma kreeg gestalte

In de Nijmeegse benedenstad ontwierp architect Dijkema een kapel ter nagedachtenis aan de in Dachau vermoordde Titus Brandsma. Het gebouw dat van buiten sober is als een monnikskleed refereert aan een concentratiekamp en symboliseert hoop ten tijde van diepste wanhoop. Pater Reehuis ging jarenlang voor in de mis: “Ik voelde me verbonden met de mensen die vanwege hun geweten naar een concentratiekamp werden gestuurd.”